Health Tips

જીવનમાં કસરત જરૂરી છે

કસરતથી અનેક બીમારીઓ આપડાથી દુર રહે છે

શરીરની ચરબી ઘટાડવા માટે કસરત  જરૂર કરો

શરીરને પરફેક્ટ શેપમાં રાખો જેથી બીમારી દુર રહે

બીમારો લોકો ડોક્ટરની સલાહ બાદ જ કસરત કરવી

યોગ/કસરતના અનેક ફાયદાઓ છે

યોગા શિક્ષક કે ડોક્ટરની સલાહ મુજબ કસરત કરો