15 ઓગસ્ટ એટલે ભારતનો સ્વતંત્રતા દિવસ 15 ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપડો દેશ આઝાદ થયો. આ વર્ષે એટલે કે 2022માં આઝાદીના 75માં સ્વતંત્ર દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે જે અંતર્ગત હર ઘર તિરંગા અભિયાન તારીખ 13 ઓગસ્ટ થી 15 ઓગસ્ટ સુધી ઉજવવામાં આવશે. ચાલો આપડે પણ અપણા સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર તિરંગા abdc અલ્ફાબેટ 2022 મુકીએ.

આ લેખમાં તમને વોટ્સએપ DP, ફેસબુક DP, શેરચેટ DP, લીંકડઈન DP, ટેલીગ્રામ DP વગેરે સોશિયલ પ્લેટફોર્મ પર રાખી શકાય તેવા તિરંગા abdc અલ્ફાબેટ 2022 આપવામાં આવ્યા છે જે તમે સ્વતંત્ર દિવસના દિવસે પ્રોફાઈલ ફોટા કે સ્ટેટ્સમાં મૂકી શકશો. ચાલો તો આપડે જોઈએ તિરંગા ગુજરાતી અક્ષરો 2022.