રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2022

PMI ઇલેક્ટ્રો મોબીલીટી સોલ્યુશનસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ગ્રુપ કંપની નારાયણ સીટી બસ (ઈલેક્ટ્રિક બસની કંપની) દ્વારા રાજકોટ ખાતે ભરતી મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ભાગ લઇ શકશે.

પોસ્ટ નામ

- રેફ્રીજરેશન અને એસી  - ઈલેક્ટ્રીશિયન - કોમ્પ્યુટર  - ટાયર મેન

પગાર ધોરણ

પસંદગી પામનાર ઉમેદવારને પ્રથમ છ મહિના ટ્રેનીંગ માટે રાખવામાં આવશે તે દરમિયાન માસિક પગાર રૂ. 9,500/- આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ પરફોર્મન્સ આધારિત પગાર મળવા પાત્ર રહેશે.

સાથે લાવવાના ડોક્યુમેન્ટસ

– ધોરણ 10ની માર્કશીટ – ITIની તમામ માર્કશીટ – આધાર કાર્ડ – પાસપોર્ટ ફોટોગ્રાફ્સ – 5 નંગ – પોતાનો બાયોડેટા અથવા રિઝયુમ અવશ્ય લઇ આવવું