અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

NMMS Result 2023: NMMS પરિણામ 2023 જોવા અહીં ક્લિક કરો

NMMS Result 2023

NMMS Result 2023: નેશનલ મીન્સ-મેરીટ સ્કોલરશિપ 2022-23 પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. NMMS પરીક્ષા 2023 તારીખ 12-02-2023ના રોજ લેવામાં આવી હતી. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ આ પરીક્ષામાં ભાગ લીધો હતો. NMMS Result 2023 જાહેર NMMS પરીક્ષાનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જે વિદ્યાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી છે તેઓ પરીક્ષાનું પરિણામ જુઆ માટે www.sebexam.org પર જઈને જોઈ શકશે. … Read more

TET Exam Date 2023: ટેટ 1-2 પરીક્ષા એપ્રિલ મહિનામાં લેવાશે.

TET Exam Date 2023

TET Exam Date 2023: શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા પ્રાથમિક શાળાઓ માટે શિક્ષક યોગ્યતા કસોટી TET 1 પરીક્ષા તારીખ 2023 (TET 1 Exam Date 2023) અને TET 2 પરીક્ષા તારીખ 2023 (TET 2 Exam Date 2023)ની પરીક્ષા તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. ડૉ. કુબેર ડીંડોર દ્વારા ટ્વીટ કરી આ જાણકારી આપેલ છે. TET Exam Date 2023 પોસ્ટ … Read more

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022 | SEB PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022 @sebexam.org

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022

પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા 2022 : રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ, ગાંધીનગર દ્વારા ધોરણ 6 અને ધોરણ 9ના વિદ્યાર્થીઓ માટે SEB PSE SSE શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા 2022 નોટીફીકેશન જાહેર કરેલ છે. PSE (પ્રાથમિક માધ્યમિક પરીક્ષા – પ્રાઈમરી સેકન્ડરી એક્ઝામ) માટેની પરીક્ષા SEB (રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ – સ્ટેટ એક્ઝામ બોર્ડ) ગાંધીનગર દ્વારાર લેવામાં આવશે. જે ઉમેદવારો SEB PSE … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ