અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

GMDC ભરતી 2022

GMDC ભરતી 2022

GMDC ભરતી 2022 : એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અન્વયે ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા લિગ્નાઈટ પ્રોજેક્ટ ભાવનગર ખાતે એન્જિનીયર, હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર, ઈલેક્ટ્રીશિયન, મિકેનીક, વેલ્ડર, પ્લામ્બની 17 જગ્યાઓ માટે 12 મહિના માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ અરજી કરશો. આ પણ જુઓ : ONGC … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ