અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023: 9212 જગ્યાઓ માટે ભરતી

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023

CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023: સેન્ટ્રલ રીઝર્વ પોલીસ ફોર્સ દ્વારા કોન્સ્ટેબલ (ટેકનીકલ અને ટ્રેડમેન)ની કુલ 9000થી વધુ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 25-04-2023 સુધીમાં અરજી કરવાની રહેશે. CRPF કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ CRPF ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ કોન્સ્ટેબલ (ટેકનીકલ & ટ્રેડમેન) કુલ જગ્યા 9212 સંસ્થા સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ