અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

CRPF ભરતી 2023

CRPF ભરતી 2023

CRPF ભરતી 2023 : સેન્ટ્રલ રિઝર્વ પોલીસ ફોર્સ (CRPF) દ્વારા એએસઆઈ (સ્ટેનો) અને હેડ કોન્સ્ટેબલ (મિનિસ્ટરીયલ) ની 1450+ જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવી. CRPF ભરતી 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ CRPF ભરતી 2023 પોસ્ટ નામ એએસઆઈ (સ્ટેનો) અને હેડ કોન્સ્ટેબલ (મિનિસ્ટરીયલ) કુલ જગ્યા 1450+ સંસ્થા સેન્ટ્રલ રિઝર્વ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ