અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

BSF ભરતી 2022, હેડ કોન્સ્ટેબલ (રેડીઓ ઓપરેટર | રેડીઓ મિકેનિક) માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

BSF ભરતી 2022

BSF ભરતી 2022 : બોર્ડર સિક્યુરીટી ફોર્સ BSF દ્વારા હાલમાં જ 1312 જગ્યાઓ માટે હેડ કોન્સ્ટેબલ (રેડિયો ઓપરેટર અને રેડિયો મિકેનિક) ભરતી 2022ની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો BSF ભરતી 2022 જાહેરાત વાંચો અને પછી BSF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022ની સત્તાવાર વેબ સાઈટ પર જઈને અરજી કરી શકો છે. BSF ભરતી … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ