અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

સોલાર ફેન્સીંગ યોજના 2022

સોલાર ફેન્સીંગ યોજના 2022

સોલાર ફેન્સીંગ યોજના 2022 : I-KHEDUT પોર્ટલ સોલાર ફેન્સીંગ યોજના 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરવા માટે પોર્ટલ ખૂલું મુકવામાં આવ્યું છે. આ સહાય મુજબ ખેડૂતને કુલ ખર્ચના 50 ટકા અથવા 15000 બેમાંથી જે ઓછુ હોય તે મુજબ ખાતા દીઠ સહાય અપાશે. આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે આઈ-ખેડૂત પોર્ટલ પર તારીખ 09/10/2022 સુધી અરજી કરવાની રહેશે. … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ