અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

ગુજરાત મતદાર યાદી 2022

ગુજરાત મતદાર યાદી 2022

ગુજરાત મતદાર યાદી 2022 : ચૂંટણીપંચ દ્વારા ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે નવી મતદારયાદી જાહેર કરવામાં આવી છે જેમાં કુલ 4,90,89,765 મતદારો નોંધાયા છે. આ વખતે કુલ 11,62,528 જેટલા નવા મતદારો નોંધાયા છે. ચાલો તો આ લેખમાં આપડે ગુજરાત મતદાર યાદી 2022 વિશે માહિતી મેળવીએ. ગુજરાત મતદાર યાદી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત મતદાર યાદી 2022 પોસ્ટ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ