અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Rajkot Rojgar Bharti Melo 2023: રાજકોટ ITI ખાતે યોજાશે રોજગાર ભરતી મેળો

Rajkot Rojgar Bharti Melo 2023

Rajkot Rojgar Bharti Melo: Inox Wind Limited માટે રાજકોટ ITI ખાતે રોજગાર ભરતીમેળાનું આયોજન તારીખ 15-09-2023ના રોજ કરવામાં આવનાર છે. આપેલ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ભાગ લઈ શકશે. Rajkot Rojgar Bharti Melo 2023 રાજકોટ ખાતે Inox Wind Limited કંપની દ્વારા ટ્રેઈની ટેક્નિશિયન હોદ્દા માટે રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે આ ભરતી મેળામાં … Read more

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: રાજકોટ ITI ભરતી મેળા માટે અહીં ક્લિક કરો

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023

રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 : રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો અતુલ ઓટો લીમીટેડ (ભાયલા પ્લાન્ટ માટે -અમદાવાદ) દ્વારા તારીખ 22-05-2023ના રોજ ITI, આજીડેમ પાસે, ભાવનગર રોડ, રાજકોટ ખાતે આયોજન કરેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ભરતી મેળામાં ભાગ લેવો. રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ રાજકોટ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ નામ રાજકોટ રોજગાર ભરતી … Read more

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 | Mehsana Rojgar Bharti Melo 2023

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023: જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, મહેસાણા દ્વારા આયોજીત રોજગાર ભરતી મેળો મહેસાણાનું આયોજન જીલ્લા રોજગાર સંકુલ-મહેસાણા ખાતે કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 13-04-2023ના રોજ સવારે 11:00 કલાકે આ ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા હાજર રહેવું. મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ નામ Mehsana … Read more

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: 9 પાસ, 10 પાસ, 12 પાસ અને અન્ય લાયકાત

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023: રોજગાર અને તાલીમ નિયામકશ્રીની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા સંચાલિત મદદનીશ નિયામક (રોજગાર)ની કચેરી / રાણીપ આઈટીઆઈ રાણીપ, અમદાવાદના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળો અમદાવાદ 2023નું આયોજન થયેલ છે. આ ભરતી મેળામાં 20થી વધુ કંપનીઓ દ્વારા 1000થી વધુ જગ્યાઓ માટે job ઓફર થશે. અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ અમદાવાદ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ