અમને ફોલો કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 | Mehsana Rojgar Bharti Melo 2023

મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023: જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, મહેસાણા દ્વારા આયોજીત રોજગાર ભરતી મેળો મહેસાણાનું આયોજન જીલ્લા રોજગાર સંકુલ-મહેસાણા ખાતે કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 13-04-2023ના રોજ સવારે 11:00 કલાકે આ ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા હાજર રહેવું. મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ ટાઈટલ મહેસાણા રોજગાર ભરતી મેળો 2023 પોસ્ટ નામ Mehsana … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ