Awas Yojana: પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023, ઓનલાઈન અરજી કરો

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023

પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના 2023 : નિયામક, વિકસતી જાતિ કલ્યાણની કચેરી, ગાંધીનગર દ્વારા પંડિત દીનદયાળ ઉપાધ્યાય આવાસ યોજના હેઠળ રાજ્યના સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ, આર્થિક રીતે પછાત વર્ગ અને વિચરતી-વિમુક્ત જાતિઓના ઘર વિહોણા વ્યક્તિને મકાન સહાય આપવાની યોજના અમલમાં છે. પંડિત દીન દયાળ આવાસ યોજના 2023 હેઠળ લાભ મેળવવા ઈચ્છાતા અને સરકારશ્રીએ … Read more