GMDC ભરતી 2022

GMDC ભરતી 2022

GMDC ભરતી 2022 : એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 અને મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટીસ યોજના અન્વયે ગુજરાત મિનરલ ડેવલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા લિગ્નાઈટ પ્રોજેક્ટ ભાવનગર ખાતે એન્જિનીયર, હેલ્થ સેનેટરી ઇન્સ્પેકટર, ઈલેક્ટ્રીશિયન, મિકેનીક, વેલ્ડર, પ્લામ્બની 17 જગ્યાઓ માટે 12 મહિના માટે એપ્રેન્ટીસ ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચ્યા બાદ અરજી કરશો. આ પણ જુઓ : ONGC … Read more

NHM નવસારી ભરતી 2022

NHM નવસારી ભરતી 2022

NHM નવસારી ભરતી 2022 : નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત જીલ્લા આરોગ્ય સોસાયટી, નવસારીમાં ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, સ્ટાફ નર્સ વગેરે જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ પણ જુઓ : દિવાળી વેકેશન 2022 તારીખ NHM નવસારી ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ NHM નવસારી ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ સ્ટાફનર્સ, ડેટા … Read more

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022, 2600 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર @vsb.dpegujarat.in

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022

વિદ્યાસહાયક ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય જીલ્લા શિક્ષણ સમિતિ / નગર શિક્ષણ સમિતિ હસ્તકની પ્રાથમિક શાળાઓમાં વિદ્યાસહાયક (ધોરણ 1 થી 5 અને ધોરણ 6 થી 8 ગુજરાતી માધ્યમ) માટે જીલ્લા/નગર શિક્ષણ સમિતિની ખાલી જગ્યાઓની સામે સરકારશ્રી દ્વારા મંજુર થયેલ જગ્યાઓ સંદર્ભમાં સપ્રમાણ વહેંચણી આધારે મળેલ માંગણી પત્રક મુજબ અનામત કક્ષાની ઘટની / સામાન્ય જગ્યાઓ મેરીટના … Read more

ONGC ભરતી 2022 @ongcindia.com

ONGC ભરતી 2022

ONGC ભરતી 2022 : ઓઈલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન (ONGC) દ્વારા વિવિધ પોસ્ટની 871 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. ONGC ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ONGC ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ AAE, કેમિસ્ટ, વગેરે કુલ જગ્યા 871 કંપની નામ ONGC સ્થળ ભારત અરજી શરૂ તારીખ 22-09-2022 … Read more

અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અમદાવાદ ભરતી 2022

અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અમદાવાદ ભરતી 2022

અર્બન હેલ્થ સોસાયટી અમદાવાદ ભરતી 2022 : એન.એચ.એમ. અંતર્ગત ધી અર્બન હેલ્થ અમદાવાદ ખાતે મંજુર થયેલ 7 સી.એચ.સી. તથા અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નવા શરૂ થયેલ 5 સી.એસ.સી. ખાતે મેડીકલ સ્પેશિયાલીસ્ટ માટે આપેલ સ્ટાફની ખાલી પડેલ જગ્યાઓ માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે 11 માસના કરાર આધારે ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ પણ જુઓ : … Read more

ICDS ઇડર ભરતી 2022

ICDS ઇડર ભરતી 2022

ICDS ઇડર ભરતી 2022 : ભારત સરકારશ્રી અને ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા (ICDS) આંગણવાડી કાર્યકર અને તેડાગર બહેનોને તાલીમ આપવા માટે જીલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, ઇડર સંચાલિત તાલીમ કેન્દ્ર માટે પટ્ટાવાળા, ચોકીદાર વગેરે જગ્યાઓ માનદ વેતનથી ભરવા માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. આ પણ જુઓ : LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 ICDS ઇડર … Read more

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022

અમરેલી રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી અમરેલી દ્વારા અનુબંધમ પોર્ટલના માધ્યમથી આયોજિત રોજગાર ભરતી મેળાનું આયોજન જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, પ્રથમ માળ, સી-બ્લોક, બહુમાળી ભવન, અમરેલી ખાતે કરવામાં આવેલ છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 10-10-2022ના રોજ સવારે 11 કલાકે આ ભરતી મેળામાં ભાગ લઇ શકશે. આ પણ વાંચો : સોના ચાંદીના … Read more

SBI PO ભરતી 2022, ઓનલાઈન અરજી કરો @sbi.co.in

SBI PO ભરતી 2022

SBI PO ભરતી 2022 : સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા SBI પ્રોબેશનરી ઓફિસર ભરતી 2022ની 1673 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્ર્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચો અને ઓનલાઈન અરજી કરો. SBI PO ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ SBI PO ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ પ્રોબેશનરી ઓફિસર કુલ જગ્યા 1673 નોકરી સ્થળ ભારત બેંક નામ સ્ટેટ … Read more

NHM સાબરકાંઠા ભરતી 2022

NHM સાબરકાંઠા ભરતી 2022

NHM સાબરકાંઠા ભરતી 2022 : નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત સાબરકાંઠા જીલ્લામાં સ્ટાફનર્સ, FHW, લેબોરેટરી ટેકનીશીયન, ફાર્માસીસ્ટ વગેરે જગ્યાઓ માટે તદ્દન હંગામી ધોરણે 11 માસના કરાર આધારિત જાહેરાત પસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો જાહેરાત વાંચી અને ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. આ પણ જુઓ : GMDC ભરતી 2022 NHM સાબરકાંઠા ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ NHM … Read more

LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022

LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022

LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 : લોકરક્ષક બોર્ડ દ્વારા દસ્તાવેજ ચકાસણી પૂર્ણ કર્યા બાદ હાલમાં જ કામચલાઉ યાદી પસંદગી યાદી તથા માર્ક્સ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. કેટેગરી પ્રમાણે પણ યાદી અને માર્ક જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ LRD ભરતી પ્રોવિઝનલ સિલેકશન લિસ્ટ 2022 પોસ્ટ નામ LRD ભરતી … Read more

 • https://emasoum.oum.edu.my/files/ovo99/
 • https://emasoum.oum.edu.my/files/situs288/
 • https://emasoum.oum.edu.my/files/vwslot/
 • https://firstpoint.rawlinzdesigns.co.ke/public/themes/hmslot99/
 • https://camsys.aiu.edu.my/lineslot88/
 • https://camsys.aiu.edu.my/assets/vwslot/
 • https://camsys.aiu.edu.my/files/redslot88/
 • https://fp.forest.go.th/rfd_app/g/lineslot88/
 • https://fp.forest.go.th/fx/reds/
 • https://ssb.go-doe.my.id/asset/situs288/
 • https://frms.felda.net.my/uploads/hmslot99/
 • https://apelq.oum.edu.my/images/cuan288/
 • https://liviupascaniuc.eu/images/Situs288/
 • https://fortrain.forestry.gov.my/app/maxwin288/
 • https://asbj.aiu.edu.my/images/reds/
 • toto slot
 • slot dana
 • http://salary.moe.go.th/upload/situs288/
 • http://salary.moe.go.th/include/vwslot/
 • http://salary.moe.go.th/include/ovo99/
 • http://train.opsmoe.go.th/upload/redslot88/
 • http://sso.sueksa.go.th/upload/situs288/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/cFiles/vwslot/
 • https://crm21.vesindia.org/j99slot/
 • https://contabilsistem1.com.br/oyo88/
 • https://petrolcentro.com/rrslot88/
 • https://teneriasanjose.com/redslot88/
 • https://e-license.dsd.go.th/dev/cuan288/
 • https://tempahan.mbpp.gov.my/css/cuan288/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/storage/xmahjong/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/docs/scatterhitam/
 • https://tagihan.iainptk.ac.id/public/j200m/
 • https://tagihan.iainptk.ac.id/public/situs288/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/style/xline/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/fonts/vwslot/
 • https://ppid.bontangkota.go.id/js/berita/amahjong/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/vendors/zred/
 • slot mahjong
 • j200m
 • slot pulsa
 • https://el-hadaf.com.sd/vwslot/
 • https://legalprudent.in/situs288/
 • https://retigcol.lat/olxslot/
 • https://mednetsolution.com/
 • https://superwit.com/reds/
 • https://el-hadaf.com.sd/vwslot/
 • https://legalprudent.in/situs288/
 • https://retigcol.lat/olxslot/
 • https://mednetsolution.com/
 • https://superwit.com/reds/
 • https://crm21.vesindia.org/images/cuan288/
 • https://contabilsistem1.com.br/es/cuan288/
 • https://retigcol.lat/img/cuan288/
 • https://legalprudent.in/assets/cuan288/
 • https://mednetsolution.com/cuan288/
 • https://vivaldigroup.cl/situs288/
 • https://zibex.co.rs/vwslot/
 • https://etauliah.mais.gov.my/pictures/vwslot/
 • https://etauliah.mais.gov.my/documents/ovo99/
 • https://njm.kpdn.gov.my/ovo99/
 • https://njm.kpdn.gov.my/redslot88/
 • https://docker.pnru.ac.th/-566430122523117/ovo99/
 • https://superwit.com/lineslot88/
 • https://superwit.com/ovo99/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/ovo99/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/situs288/
 • https://docker.pnru.ac.th/-215810122523007/lineslot88/
 • https://beautylatory.com/lineslot88/
 • https://beautylatory.com/ovo99/
 • https://beautylatory.com/rrslot88/
 • https://beautyratory.id/coba/redslot88/
 • https://beautyratory.id/coba/vwslot/
 • https://beautyratory.id/coba/situs288/
 • http://beautystory.id/ovo188/
 • http://beautystory.id/ovo99/
 • http://raypack.id/ovo99/
 • http://raypack.id/j99slot/
 • http://raypack.id/rrslot88/
 • http://rayandra.com/lineslot88/
 • http://rayandra.com/situs288/
 • https://www.appiliate.my/public/rrslot88/
 • https://www.appiliate.my/public/ovodewa/
 • https://www.appiliate.my/public/j99slot/
 • https://sheluna.id/ovo99/
 • https://sheluna.id/slot88ku/
 • https://beautylatoryclinic.com/redslot88/
 • https://beautylatoryclinic.com/ovo99/
 • http://beautystory.id/rrslot88/
 • http://woedy.id/wp-content/themes/situs288/
 • https://tipsbranding.id/wp-content/plugins/redslot88/
 • https://tipsbranding.id/wp-content/vwslot/
 • https://dianindahabadi.com/lineslot88/
 • https://dianindahabadi.com/ovo99/
 • https://sheluna.id/wp-content/situs288/
 • https://sheluna.id/wp-content/themes/ovo99/
 • http://lunaderm.id/ovo99/
 • http://lunaderm.id/vwslot/
 • http://shegeulis.com/wp-content/vwslot/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/FILES/ovo99/
 • https://academy.intesh.com.my/wp-includes/vwslot/
 • https://academy.intesh.com.my/wp-content/slot88ku/
 • http://sckosmetika.com/wp-content/ovo99/
 • https://sckosmetika.com/situs288/
 • https://intesh.com.my/vwslot/
 • http://ejams.jtm.gov.my/lineslot88/
 • http://ejams.jtm.gov.my/redslot88/
 • https://intesh.com.my/wp-includes/redslot88/
 • https://semce.com/lineslot88/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/lineslot88/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/situs288/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/redslot88/
 • https://archives.daffodilvarsity.edu.bd/public/css/cuan288/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/js/cuan288/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/dana/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/totoslot/
 • https://damrongdhama.chiangraipao.go.th/images/pulsa/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/thailand/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/bet200/
 • https://ops.chiangraipao.go.th/images/cuan288/
 • http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th/assets/FILES/situs288/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/xline/
 • https://oleoleindonesia.com/wp-content/lineslot88/
 • https://chiangraipao.go.th/dtoc/redslot88/
 • http://nunaluna.com/lineslot88/
 • https://data.yst2.go.th/edpa66/main/upload/vwslot/
 • http://mykloon.id/lineslot88/
 • http://www.tungkula.go.th/nongyueng/users/vwslot/
 • http://nongyai.go.th/nongyai/users/situs288/
 • https://pvnweb.dpt.go.th/web-upload/redslot88/
 • https://bcp3.nbtc.go.th/vwslot/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/vwslot/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/situs288/
 • https://mytgp.ihm.moh.gov.my/situs288/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/sdana88/
 • https://chakraval.com/sweetalert-master/dist/jp88/slotgacor/
 • https://bcp3.nbtc.go.th/lineslot88/
 • http://www.tungkula.go.th/nongyueng/users/redslot88/
 • https://kangwendra.com/line/
 • http://nongyai.go.th/nongyai/theme/lineslot88/
 • http://mells.id/cuan288/
 • http://riselogistics.id/wp-content/cuan288/
 • https://eproject.mnre.go.th/uploads/line88/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/jpgraph/src/maxwin288/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/redslot88/
 • http://petition.mnre.go.th/MNRE_PETITION_59/xline/
 • http://wawasuh.com/wp-content/themes/situs288/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/assets/js/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/files/lmahjong/
 • https://sipedia.unuha.ac.id/storage/pulsa/
 • https://www.dresstoimpress.pk/slotjp88/
 • https://eproject.mnre.go.th/assets/icons/slotjp88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/la-assets/js/brand/jp88/
 • https://galilayaonline.com/slotgacor8/
 • https://www.firmarehberikonya.com/css/home-map/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/vwslot/
 • https://pvnweb.dpt.go.th/web-upload/menudata/slotresmi/
 • https://www.pornchai-th.com/agenslotgacor/
 • https://eproject.mnre.go.th/uploads/line88/
 • http://woedy.id/lineslot88/
 • https://salary.moe.go.th/cache/xline/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/appointment_file/situs288/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/awards_file/vwslot/
 • https://www.firmarehberikonya.com/images/
 • http://iptrans.org.br/includes/
 • http://iptrans.org.br/images/
 • https://bureausrs.moe.go.th/scout_admin/awards_file/redslot88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/la-assets/lineslot88/
 • https://pg.ruet.ac.bd/css/vwslot/
 • https://pg.ruet.ac.bd/temp/situs288/
 • https://monalisa.bkkbn.go.id/assets/schitam/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/lineslot88/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/vendor/
 • https://cms.tvetmara.edu.my/spakp/vwslot/
 • https://moneyforcar.es/
 • https://gve.com.pg/
 • https://navenezuela.org/css/
 • https://bhabinsa.dingkoding.com/css/web/
 • https://pqw.dae.gov.bd/dae_plant_quarantine/app/webroot/web/
 • https://ejawatanlmm.kedah.gov.my/web/
 • https://e-rekrut.llm.gov.my/web/
 • https://sipadek.jambikota.go.id/web/
 • https://motapplication.mot.go.th/piwik/web/
 • https://sigesit.big.go.id/storage/
 • https://sigesit.big.go.id/assets/toto/