અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ અહીં ક્લિક કરો

લેટેસ્ટ ન્યુઝ, સરકારી ભરતી, સરકારી યોજના, ટેકનો ટીપ્સને લગતી દરેક માહિતી ગુજરાતીમાં મેળવવા માટે અમારી વેબસાઈટ MYOJASUPDATE.NETની મુલાકાત લ્યો

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 @ahmedabadcity.gov.in

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 : શહેરી સમુદાય વિકાસ વિભાગ (અર્બન કોમ્યુનીટી ડેવલપમેન્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ), અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને તાજેતરમાં 100 એપ્રેન્ટિસ ભરતી 2022 માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 03-09-2022 પહેલા અરજી મોકલવાની રહેશે. UCD AMC ભરતી વિશે બધી માહિતી નીચે મુજબ છે. અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022 પોસ્ટ … Read more

BSF ભરતી 2022, હેડ કોન્સ્ટેબલ (રેડીઓ ઓપરેટર | રેડીઓ મિકેનિક) માહિતી માટે અહીં ક્લિક કરો

BSF ભરતી 2022

BSF ભરતી 2022 : બોર્ડર સિક્યુરીટી ફોર્સ BSF દ્વારા હાલમાં જ 1312 જગ્યાઓ માટે હેડ કોન્સ્ટેબલ (રેડિયો ઓપરેટર અને રેડિયો મિકેનિક) ભરતી 2022ની જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો BSF ભરતી 2022 જાહેરાત વાંચો અને પછી BSF હેડ કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022ની સત્તાવાર વેબ સાઈટ પર જઈને અરજી કરી શકો છે. BSF ભરતી … Read more

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022

ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 : ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ, કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર દળ દ્વારા ભાઈઓ તથા બહેનો માટે આસીસ્ટન્ટ કમાન્ડન્ટ (ગ્રુપ A ગેઝેટેડ ઓફિસર) ની જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબ સાઈટની પર જઈને સત્તાવાર જાહેરાત વાંચ્યા બાદ જ અરજી કરવી. ભારતીય કોસ્ટ ગાર્ડ ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ … Read more

IBPS બેંક ભરતી 2022 કુલ 6432 જગ્યાઓ માટે અરજી કરવા અહીં ક્લિક કરો @ibps.in

IBPS બેંક ભરતી 2022

IBPS બેંક ભરતી 2022 : બેંકિંગ કર્મચારીઓની પસંદગીની સંસ્થા (Institutes of Banking Personnel Selection – IBPS) દ્વારા 6432 જગ્યાઓ માટે IBPS PO ભરતી 2022 અને IBPS MT–XII ભરતી 2022 બહાર પાડવામાં આવી છે. બેંક ભરતી 2022માં અરજી કરતા પહેલા ઓફિશિયલ નોટીફીકેશન વાંચો અને ત્યાર બાદ અરજી કરો. IBPS બેંક ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ IBPS બેંક … Read more

MDM છોટા ઉદેપુર ભરતી 2022, જાહેરાત વાંચવા અહીં ક્લિક કરો

MDM છોટા ઉદેપુર ભરતી 2022

MDM છોટા ઉદેપુર ભરતી 2022 : મધ્યાહન ભોજન છોટા ઉદેપુર દ્વારા તાજેતરમાં જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર પોસ્ટ માટે 11 મહિના માટે કરાર આધારિત જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. પોસ્ટ માટે લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર સત્તાવાર સૂચના વાંચો અને અરજી કરો. MDM છોટા ઉદેપુર ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ MDM છોટા ઉદેપુર ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર … Read more

BSF ભરતી 2022 | 323 જગ્યાઓ માટે ભરતી @rectt.bsf.gov.in

BSF ભરતી 2022

BSF ભરતી 2022 : બોર્ડર સિક્યુરિટી ફોર્સ (BSF) દ્વારા હેડ કોન્સ્ટેબલ-HC (મિનિસ્ટરીયલ) અને આસિસ્ટન્ટ સબ ઇન્સ્પેકટર-ASI (સ્ટેનોગ્રાફર)ની 323 જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેરાત વાંચો અને પછી ઓનલાઈન અરજી કરો. BSF ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ BSF ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ – હેડ કોન્સ્ટેબલ (મિનિસ્ટરીયલ)– આસિસ્ટન્ટ … Read more

GSRTC મહેસાણા ભરતી 2022, આજે જ અરજી કરો

GSRTC મહેસાણા ભરતી 2022

GSRTC મહેસાણા ભરતી 2022 : ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, મહેસાણા વિભાગ ખાતે એપ્રેન્ટીસ એક્ટ 1961 પ્રવર્તમાન નિયમાનુસાર (1) મીકેનીક ડીઝલ (2) મીકેનીક મોટર વ્હીકલ (3) ઈલેક્ટ્રીશીયન (4) શીટ મેટલ વર્કર (5) વેલ્ડર (6) એડવાન્સ ડીઝલ (7) કોપા ITI ટ્રેડમાં એપ્રેન્ટીસ ભરતી 2022 બહાર પાડવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર જાહેરાત વાંચો અને … Read more

GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 (OJAS)

GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022

GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 : ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ સિક્યુરીટી ફોર્સ સોસાયટી, અમદાવાદ ખાતે સિક્યુરીટી ગાર્ડની એક્સમેનથી જગ્યા ભરવા માટેની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. અરજી કરતા પહેલા જરૂરી સુચના વાંચી લેવી અને 15-08-2022 પહેલા અરજી કરવાની રહેશે. GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 જાહેરાત ક્રમાંક GISFS/202223/1 પોસ્ટ ટાઈટલ GISFS સિક્યુરીટી ગાર્ડ ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ સિક્યુરીટી … Read more

MDM પાટણ ભરતી 2022

MDM પાટણ ભરતી 2022

MDM પાટણ ભરતી 2022 : મધ્યાહન ભોજન પાટણ દ્વારા તાજેતરમાં જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટર અને તાલુકા MDM સુપરવાઈઝર પોસ્ટ માટે 11 મહિના માટે કરાર આધારિત જાહેરાત પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે. લાયક ઉમેદવાર સત્તાવાર સૂચના વાંચો અને અરજી કરો. MDM પાટણ ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ MDM પાટણ ભરતી 2022 પોસ્ટ નામ જિલ્લા પ્રોજેક્ટ કોઓર્ડિનેટરતાલુકા MDM સુપરવાઈઝર કુલ … Read more

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી 2022

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી 2022

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી 2022 : ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત દ્વારા ધોરણ ૧૦ પાસ ઉમેદવાર માટે ડોમેસ્ટિક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટરની ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે, જેની છેલ્લી તારીખ જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થયે ૧૦ દિવસમાં અરજી કરવાની રેહશે, આ ભરતીની વધુ વિગત નીચે મુજબ છે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ સુરત ભરતી 2022 પોસ્ટ ટાઈટલ ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ … Read more

અમારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવ