-->

JOIN US ON TELEGRAM JOIN NOW


કોમ્પુટરના એક માર્ક્સ માટે ઉપયોગી સવાલો ભાગ 4

કોમ્પુટરના એક માર્ક્સ માટે ઉપયોગી સવાલો ભાગ 4

- એક્સેલમાં દરેક સેલને એક ચોક્કસ ......... હોય છે. એડ્રેસ

- સેલ એડ્રેસ AB200 માં ......... એ કોલમ છે. AB

- સેલ એડ્રેસ JJ22 એ ......... પ્રકારનું સેલ અડ્રેસ કહેવાય. એબ્સોલ્યુટ

- એક્સેલમાં ફોર્મુલા કોપી કરતી વખતે સિલેક્ટ કરેલ સેલ એડ્રેસની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર ણ થાય તે માટે સેલ એડ્રેસમાં ......... નો ઉપયોગ થાય છે. $

- એક્સેલમાં છેલ્લું સેલ એડ્રેસ ......... હોય છે. IV 65536

- ફોર્મુલા .........થી શરૂ થાય છે. =

=abs(-15)નો જવાબ ......... આવશે. 15

......... પ્રોગ્રામમાં ગ્રાફ બનાવવાનું ખૂબ જ સરળ છે. એક્સલ

......... ફંક્શનના ઉપયોગથી એક્સેલમાં આવેલ કિંમતોનો ગુણાકાર મેળવી શકાય છે. Product()

......... ફંક્શનનો ઉપયોગ સરવાળો કરવા થાય છે. Sum()

- વર્કશીટને પ્રિન્ટ કરવા ......... વિકલ્પનો ઉપયોગ થાય છે. પ્રિન્ટ

......... ચાર્ટ, એક વર્તુળને ઘણી બધી સ્લાઈડમાં વિભાજીત કરે છે. Pie

......... ફંક્શન આજની તારીખ અને સમય આપે છે. New()

- PO() ફંક્શન .........ની કિંમત પરત કરે છે. π

- એક્સેલમાં બનાવેલ ફાઈલનું એક્સ્ટેન્શન ......... છે. xls

- અપૂર્ણાંક સંખ્યાનો ફક્ત પૂર્ણાંક ભાગ જોવા ......... ફંક્શન ઉપયોગમાં થાય છે. Int()

......... ફંક્શન એ પૂર્ણાંક સંખ્યાનો નજીકનો પૂર્ણાંક ભાગ જોવા મળે છે. Round()

- સરેરાશ શોધવા માટે એક્સેલમાં ......... ફંક્શન ઉપયોગી છે. Average()

......... ફંક્શનની મદદથી સેલનાં સમૂહમાં પડેલી નાનામાં નાની કિમત શોધી શકાય છે. Min()

- એક્સેલમાં ચેલી કોલમનું નામ ......... છે. IV

- ચાર્ટ વિઝાર્ડની સુવિધા આપણને ......... બનાવવામાં ઉપયોગી છે. Chart

......... ફંક્શન કોઈ શરતને આધીન બે કાર્યો પૈકી કોઈ એક કાર્ય કરવા માટે ઉપયોગી થાય છે. If()

- વર્કશીટમાં ઊભી હરીલ અને આડી હરોળ જ્યાં ભેગી થાય તેને ......... કહે છે. If()

- સેલમાં લખાતી માહિતી જે તે Cell ઉપરાંત, જ્યાં દર્શાવાય છે તે ટુલબારની નીચેનું લંબચોરસ સફેદખાનું ......... તરીકે ઓળખાય છે. ફોર્મુલા બાર

- સામાન્ય રીતે જુદી જુદી ૧૬ વર્કશીટનાં સમૂહને ......... કહે છે. વર્કબુક

- એક્સેલ પ્રોગ્રામને બંધ કરવા માટે ......... વિકલ્પ પસંદ કરવો પડે. ફાઈલ – એક્ઝીટ

- એક્સેલની વિન્ડોમાં ......... બાર હોતો નથી. સેલબાર

- એક્સેલનાં કોઈ સેલને ક્લિક કરવામાં આવે ત્યારે તે સેલમાં પડેલી માહિતી સુધારવા માટે ......... ઉપર દર્શાવાય છે. ફોર્મુલા બાર